Casino Tarihi

casino tarihiCasinolar tarihin kendisinden bile daha eskiye dayanır, fakat şans oyunlarının kalıcı hale gelmesi 17. Yüzyıldan sonrasına dayanan ve daha cok son zamanlarda kendisini gösteren bir olgudur. O zamanlara kadar hiç kimse şans oyunlarından kalıcı bir kar elde edebilmek için oyunun matematiğini yeteri kadar anlayamamıştı.

Astronomici Galileo Galilei (1564~1642), matematikçi Blaise Pascal (1623~62) ve matemaktikte analizi bulan Pierre de Fermat (1601~65) gibi ışık saçan bilge kişiler kart ve zarların üzerinde birinin sürekli olarak nasıl kazanabileceği üzerine çalışmalar yapmaları için için varlıklı insanlar tarafından görevlendirildiler.

Sonrasında, yazı tura ihtimalleri üzerine ve bahislerdeki stratejilere yönelik dünyanın dört bir yanında kağıtlar basıldı. Casino halkı oyunlara saldırdı, talep çok hızlı arttı ve yeni birşeyler denemek için bir imkan ortaya çıkmış oldu.

Avrupa Casino Tarihi

Neredeyse bir gecede, Avrupalılar ticari amaçla şans oyunlarından büyülendiler. Fransa’dan, Belçika’ya ve Hollanda’ya kiliseler sermayelerini artırmak için kart çekme oyunları kullanmaya; ödül olarak para, altın ve mücevher teklif etmeye başladılar. Tüccarlar sadece bir satıcıya birkaç yüz franka satarak kazandıklarından çok daha fazlasını bir gümüş para ya da bir frank riske ederek bir halı için yüzlerce muhtemel satıcı elde ederek kazanabileceklerini keşfettiler.

İtalya, özellikle de Venedik’ teki Rialto District vatandaşları, bu ticari casinoya bayıldılar ve bölgenin zengin insanlarıkısa zamandabu patlayışı sermaye artırıcı bir fırsat olarak gördüler. Yalnızca belediyeye ait mülklere değil aynı zamanda resmi işlere ve memuriyetlere de kendi kart çekme oyunlarını üretmeye ve dağıtmaya başladılar. Daha sonraları zamanla tüm casino oyunlarını devletin kontrolü altına alarak başkalarının tekliflerini de gözden geçirmeye başladılar. Bunu, “insanlar için iyi” olarak açıkladılar çünkü casino oyunlarından elde edilen paranın bir kısmını yabancı topraklarda fidye için rehin olarak tutulan insanları ve fakirleri beslemek için ayırıyorlardı.

Fakat izinsiz casino oyunlarına gelen yasaklamalar en iyi ihtimalle etkisizdi. Zar ve kart oyunları Venedik caddelerinde ansızın ortaya çıkmaya başladı. Devlet bunu durdurmaya yeltendiğinde, yöneticiler “ridotto” olarak bilinen yaygın halkın yanı sıra aristokrasi grubununda bulunduğu özel bir oyun merkezi oluşturdu.

Casino oyunlarına karşı yasaklamalar başarısız olduğundan dolayı Venedik Büyük Meclisi alternatif bir fikirle geldi. 1638’deki şehrin geleneksel bahar karnavalında, San Moise Palasının bir kısmını yasal oyun merkezine çevirdiler. Buraya “The Ridotto”— dünyanın ilk devlet destekli casinosu- adını verdiler.

Casino kelimesi, Latincede küçük, mütevazi bi ev ve ya kulübe anlamına gelen “casa” kelimesinden türemiştir, fakat “ridotto” küçük ve ya mütevazi anlamına gelmemektedir. Aksine dört yüksek katı, sayısız oturma odası ve büyük gaz lambaları vardır. Burada soylu olanlar dışında tüm katılımcılar karnaval maskeleri takmak zorundaydılar. Oyunları sadece izlemeye gelen katılımcılara ise kar elde edebilmek için içecekler satılır ve giriş ücreti alınırdı. Kurum böylelikle kolayca para kazanırdı.

1768’e kadar, Ridotto oldukça büyüdü ve bir Venedik enstitüsi oldu. İkinci yasal casino San Cassian Tiyatrosu’nda açıldı. Oldukça eğlenceli olan bu oyunlar daha sonraları bribisso – Keno ya da Bingo’ya benzeyen deri bir torbadan bakmadan şanslı numaranın çekildiği bir çeşit şans oyunu- dahil Basset ve Faro olarak bilinen kart oyunlarına dahil edildi.

1650-1800 yılları arası İtalyanların casino tutkuları komşu Fransa’ya da geçti. 15. King Louis şans oyunlarını saray yaşamına dahil etti. Baccarat, Roulette, ve Vingt-et-Un (“21”) oyunları Paris’te ortaya çıktı. Bütün oyunlar casino yöneticilerinin bu oyunları mükemmel kılan bir avantaj olduğunu düşündüğü “kasa avantajı” ile ortaya çıktılar.

Fransız İhtilali’nin öncesinde Fransada casino oyunlarını ortadan kaldırmak için birçok uğraş verildi(1789~1799). 1785’te, Birinci Louis Philippe Joseph etkinliklerinden kendisi de para kazanmak şartıyla, işletmecilerin dört katlı Palas Royale’in zemin katında casino oyunlarını da içine alacak şekilde “sosyal kulüplerin” açılmasına izin verdi. Casino oyunlarına tahsis edilen oda sayısı başlarda 100’den fazla olarak sayılmıştı.

Amerikan Casino Tarihi

Bu sırada, en yeni şans oyunları Atlantic karşısında Fransızlar tarafından kuşatılmış New Orleansta bulundu. Ve 1796’ya kadar oraya yakın bir kasaba olan Rivierada Avrupalıların casino oyunları için “yasal bölge”leri olan Monte Carlo’ya yerleşti.

Amerika’nın eski doğusunun casino salonları ve merkezlerinde, Fransiz casino oyun kuralları Blackjack, Craps olarak bilinen zar oyunları ve yeni bir blöf oyunu olan “Poker” isimleriyle ortaya cıktı. Avrupa gibi, Amerika da bir süre casinonun etik kısmıyla mücadele etti, sonrasındayasal olsa da olmasa da kararı özel kurumlara bıraktı. 1931’e kadar, casinoların yasal olmalarına karşı çıkan Nevadadışında, bütün devletler Las Vegas’ın casino oyun alanı olarak büyük patlayışına yardımcı olmuş oldular.

Bugün, casinolar İspanya’dan Filipinlere ve Avustralya’ya kadar birçok ülkede yasaldır. Macau casino sahipliği açısından en hızlı büyüyen bölge olmuştur, ve casino işlerinin yürütülmesi için gitgide daha fazla yetki elde edilmektedir. Devlet düzenlemeleri oyunun adil olduğunu ve casinoların vergi gelirinin sabit bir kaynağı olduğunu kesinleştirmektedir.